FANDOM


Karakter:

Ricky - may sayad na karelasyon ni Michael na naghahangad ng anak.

Michael - baog na karelasyon ni Ricky na nagnanais rin ng anak

Jake - ang manikang inakalang inampong anak ni Ricky para maging anak nila ni Michael.

Banghay:

Nang dumating si Michael sa bahay nila Ricky pagdating nang trabaho, napansin ni Ricky na Parate na syang umuuwi ng inuumaga. Pagdating niya ay kumaha agad ito ng kutsilyo at sinubukang bakbakin ang matingkad na pulang kulay ng kanilang ref. Isinalaysay ni Ricky kung bakit ginawa ito ni Michael, dahil ito sa pagtangka nyang pasiyahin si Michael noong nakaraang buwan ay nauwi ito sa masalimuot na pagtatagpo. Hindi ito ikinatuwa ni Michael dahil sa pagpipintura ni Ricky sa lahat ng bagay na makita niya ng kulay pula. Kinabukasan habang nagaalmusal, sinabi ni RIcky na gusto niya nang kasama sa bahay at naisipan ni Michael na magampon sila. Pagkahatid ni Ricky kay Michael ay agad itong dumeretso sa Quezon City upang magampon ng bata. Pagkakuha niya sa bata ay agaran siyang umuwi ng tuwang tuwa dahil sa dalang bata. Iniisip niya ang magiging reaksyon ni Michael na labis ang mararamdamang tuwa dahil kamukha niya raw ang bata. Dinala ni Ricky ang bata sa isang kwartong sinasabing matagal nang andoon sa kanilang bahay upang tirahan ng isang bata. Dumating na si Michael, nagbabasag ng mga plato at ng mga baso. Agad itong binaba ni Ricky at sinabing huwag itong maingay dahil magigising ang bata. Nagulat si Michael at mas lalong nagwala dahil sa karga-kargang bata ni Ricky. Hinahablot ito ni MIchael sa kanya at sinasabing ibalik ito sa kanyang pinagkuhaan. Nagtago si Ricky, kasama ng bata, sa isang kwarto. Binuwag agad ito ni Michael at kinuha ang bata mula sa kanya. Sinabi ni Michael na itgil na ni Ricky ang kahibangan niya at hihingi na siya ng tulong sa isa nilang kaibigan. Ibinato ni Michael ang bata sa sahig, naramdaman ni ricky ang sakit nang pagkakabato ni Michael, dali-dali niya itong pinuntahan at kiuha mula sa sahig. Napansin niyang may gasgas ito sa mukha at may naumbok na buto sa kanyang likod. Pilit nya tong ginigising at sabihing mahal siya nito. Bigla siyang ngumiti at inayos ang bateryang nasa likod ng bata.


Paksa at Tema:

Tinatalakay ng maikling kwento na ito ang isang kakaibang homosekswal na relasyon at ang kanilang kinakaharap na problema sa pang araw-araw, partikular sa kanilang pagsasama at inaakto nang bawat isa. TInatalakay rin nito ang kahirapan ng isang homosekswal na relasyong naghahangad makabuo nang isang pamilya ngunit hindi maari.